Zaproszenie do składania ofert na członków Komisji Oceny Wniosków

W związku z realizacją projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski, w ramach Działania 2.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poszukujemy 4 ekspertów – Członków Komisji Oceny Wniosków, którzy będą odpowiedzialni za ocenę formalną i merytoryczną wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Ocena wniosków będzie się odbywać na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na członków Komisji Oceny Wniosków