Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Informujemy, że od dnia 21 sierpnia 2017 do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00 roku przyjmujemy Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w projekcie „Startuj w biznesie. Subregion bielski”.

Dokumenty można składać osobiście w:

  • Bielsku Podlaskim – ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski
  • Hajnówce – ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka,
  • Białymstoku – ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

lub wysłać listem na w/w adresy. W przypadku wysyłki listem liczy się data dostarczenia.

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Wniosek z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Poszczególne egzemplarze powinny być wpięte do dwóch skoroszytów i spakowane w zamkniętej kopercie z napisem „Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w projekcie „Startuj w biznesie. Subregion bielski”” oraz adresem nadawcy i odbiorcy.

Wszystkie pola w biznes planie muszą być wypełnione.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:

1 Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego
2 Biznes plan
3 Harmonogram rzeczowo-finansowy
4 Indywidualny plan działań uczestnika projektu
5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407 2013

Proszę zapoznać się również z następującymi dokumentami:

1 Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości
2 Karta oceny biznesplanu
3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków