Wyniki pracy Komisji Oceny Wniosków

Podstawowa lista rankingowa:

Lp. Sygnatura Liczba uzyskanych punktów Wartość przyznanej dotacji inwestycyjnej w PLN
Informacja
1 74/BIE/2017 105 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
2 69/HAJ/2017 104 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
3 70/BIE/2017 103 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
4 73/HAJ/2017 103 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
5 57/HAJ/2017 103 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
6 75/BIE/2017 103 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
7 61/HAJ/2017 103 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
8 64/HAJ/2017 102,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
9 56/BIE/2017 102,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
10 72/HAJ/2017 102,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
11 71/BIE/2017 102 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
12 72/BIE/2017 102 22823 Wniosek skierowany do dofinansowania
13 54/HAJ/2017 101,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
14 71/HAJ/2017 101,5 21400 Wniosek skierowany do dofinansowania
15 67/HAJ/2017 101 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
16 56/HAJ/2017 101 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
17 66/BIE/2017 101 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
18 67/BIE/2017 100,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
19 55/HAJ/2017 100 22898 Wniosek skierowany do dofinansowania
20 58/HAJ/2017 100 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
21 63/BIE/2017 99,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
22 77/BIE/2017 99,5 23000 Wniosek skierowany do dofinansowania
23 51/HAJ/2017 98,5 21600 Wniosek skierowany do dofinansowania
24 64/BIE/2017 98,5 20749 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa
25 59/BIE/2017 98 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa
26 68/BIE/2017 96 22000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa
27 53/HAJ/2017 96 18051 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa
28 65/BIE/2017 95 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa
29 52/HAJ/2017 93,5 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
30 P/1845/17 93 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
31 66/HAJ/2017 92,5 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
32 69/BIE/2017 91,5 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
33 73/BIE/2017 91 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
34 68/HAJ/2017 90,5 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
35 76/BIE/2017 86,5 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
36 70/HAJ/2017 83 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
37 63/HAJ/2017 73 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
38 62/HAJ/2017 63,5 23000 Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych
39 57/BIE/2017 0 0 Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych
40 59/HAJ/2017 0 0 Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych
41 60/HAJ/2017 0 0 Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych
42 65/HAJ/2017 0 0 Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych
43 74/HAJ/2017 0 0 Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych

Pisemna informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do wszystkich Wnioskodawców.

Wnioskodawcom, którym nie przyznano środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków finansowych, zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu pracy KOW, przysługuje prawo złożenia Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji (listu) o wyniku oceny.

Wzór Wniosku o ponowną weryfikację