Rekrutacja

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje że od 9 lutego 2017 do 10 marca 2017 trwa rekrutacja do projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają wypełniony komputerowo lub czytelnym pismem, podpisany formularz rekrutacyjny (1 egzemplarz), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Każde pole w Formularzu rekrutacyjnym musi być wypełnione.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do jednego z biur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

  • Bielsk Podlaski – ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski
  • Hajnówka – ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka
  • Białystok – ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące uzyskania dotacji: