Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Informujemy, że od dnia 21 sierpnia 2017 do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00 roku przyjmujemy Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w projekcie „Startuj w biznesie. Subregion bielski”.

Dokumenty można składać osobiście w: Czytaj dalej Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Aktualizacja listy rezerwowej

Informujemy, że uzupełniliśmy i zaktualizowaliśmy listę rezerwową projektu. Na listę rezerwową zostały dopisane kolejne osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji, z powodu braku miejsc, nie znalazły się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ani na liście rezerwowej. Uzupełnienia dokonano wg malejącej liczby punktów w ramach dostępnych miejsc na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa z dnia 16 maja 2017 – zaktualizowana i uzupełniona

lp. sygnatura Razem ocena
1 34/HAJ/2017 55,5
2 11/BIE/2017 55
3 28/BIE/2017 55
4 14/BIE/2017 54
5 16/HAJ/2017 52,5
6 22/HAJ/2017 52
7 05/BIE/2017 51,5
8 36/HAJ/2017 51
9 35/BIE/2017 50,5
10 15/BIE/2017 50,5