Dzięki wsparciu z projektu 29 osób założyło swoje firmy

Uczestnicy projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski. realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego to osoby, które miały problemy ze znalezieniem pracy. Dzięki wsparciu mają już swoje firmy.

Wsparcie w ramach projektu jest nie byle jakie – cieszy się Jarosław Łaźny, geodeta, który wrócił do wykonywania zawodu.

– Dostałem dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego do mojej pracy. A jest on dość kosztowny i nie byłoby mnie stać na taką inwestycję. Do tego mogę być spokojny o składki ZUS, bo są one opłacane przez 12 miesięcy w ramach projektu. Wszystko to daje mi komfortowy start na rynku. Gdybym miał wziąć kredyt na sprzęt i jeszcze opłacać składki, to nie wiem czy bym się zdecydował. To są obciążenia , które skutecznie zniechęcają do podjęcia działalności, która zazwyczaj na początku dużych zysków nie przynosi.

Pan Jarosław jest jedną z 29 osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności w ramach projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski.

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego projektu to 1 345 000,80 zł.

Osoby, które wzięły udział w projekcie otrzymały nie tylko dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia i wsparcie pomostowe (składki na ubezpieczenie społeczne na 12 miesięcy, oraz pokrycie kosztów m.in. księgowości przez pół roku). Wzięły także udział w cyklu szkoleń, dzięki którym otrzymały praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu działalności.

– Poznaliśmy m.in. podstawy księgowości oraz techniki negocjacji – opowiada Jarosław Łaźny. – Oczywiście wiele rzeczy muszę się nauczyć w praktyce, ale w przypadku księgowości mam przynajmniej orientację. A techniki negocjacji przydadzą mi się w kontaktach z klientami. Co prawda, pole do negocjacji cen w tej branży jest mocno ograniczone przepisami, ale te i wiele innych kwestii klientowi trzeba umieć wyjaśnić.

– Projekt „Startuj w biznesie. Subregion bielski” realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego skierowany był do tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z biznesem – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes PFRR w Białymstoku. – Przede wszystkim chodziło o osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, po 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach. Takie, których sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo niekorzystna.

No i właśnie wśród tych 29 osób są: pan, który pracował tu i tam, ale nigdzie na stałe i rzadko w zawodzie, geodeta, który po okresie przerwy chce wrócić do zawodu, pani, której skończył się urlop wychowawczy itd. Uczestnicy, z którymi rozmawialiśmy mieli swój pomysł na biznes, tylko często brakowało im funduszy na start, a nie mogli sobie pozwolić na to, by przez kilka początkowych miesięcy dokładać do interesu.

– Nastawieni byliśmy na, można powiedzieć, zwyczajne, przyziemne działalności i rzeczywiście głównie takie wnioski otrzymaliśmy – przyznaje prezes PFRR. – Są to przede wszystkim osoby, które chcą dostarczać w swoich miastach i gminach podstawowe, codzienne usługi. Są to stosunkowo proste biznesy, na które jednak istnieje duże zapotrzebowanie. Firmy w tych branżach dają miejsce pracy nie tylko właścicielowi, ale też innym. Nasz projekt otwiera bardzo szeroko drzwi właśnie dla tych, którzy chcieliby spróbować sił we własnym biznesie, ale wcześniej nie mieli takiej możliwości lub się nie odważyli.

Dzięki projektowi w powiatach bielskim, hajnowskim i siemiatyckim powstało 29 firm głównie w branży usługowej: ogrodnicza, krawiecka, fryzjerska, geodezyjna, opieka nad osobami starszymi, odnawianie mebli, lakiernictwo samochodowe, filmowanie, marketing, budowlana, gastronomia, tłumaczenia, doradztwo, turystyka, fitness, księgowość itd.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego już prawie od 25 lat wspiera osoby otwierające swój biznes. Większość firm, które powstały w ramach wcześniejszych projektów, po 5 latach ciągle funkcjonowały. Świadczy to o tym, iż „zadziałało” nie tylko dofinansowanie, ale także szkolenia i indywidualne doradztwa. Prezes PFRR ma nadzieję, że tym razem wynik będzie podobny.

Opisywany projekt to nie jedyna forma wsparcia dla przedsiębiorców. PFRR prowadzi biura, w których przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy mogą znaleźć pomoc choćby w ubieganiu się o dofinansowanie działalności i wsparcie w poszukiwaniu nowych rynków zbytu.

W Bielsku biuro mieści się przy ul. Mickiewicza 31 pok. 14, a prowadzi je Krystyna Biełach, tel. 85 730 18 42, mail: bielach@pfrr.pl.

Biuro w Hajnówce prowadzi Alicja Orzechowska – ul. Wierobieja 30/18, tel. 85 682 51 87, mail orzechowska@pfrr.pl.

Artykuł Nowiny Podlaskie

Źródło: Nowiny Podlaskie; 26 czerwca 2018r.