Spotkania informacyjne dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: Dotacje na start – Startuj w Biznesie. Subregion bielski, które odbędą się:

  • 7 lutego 2017 roku w Bielsku Podlaskim (termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2017),
  • 10 lutego 2017 roku w Hajnówce (termin zgłoszeń upływa 8 lutego 2017),
  • 15 lutego 2017 roku w Siemiatyczach (termin zgłoszeń upływa 13 lutego 2017).

Spotkania informacyjne skierowane są do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, które chcą dowiedzieć się, jak skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia mieszkańców subregionu bielskiego (obejmującego powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki oraz gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż).

Spotkania informacyjne będą prowadzone przez Krystynę Biełach lub Alicję Orzechowską – pracowników PFRR.

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkań informacyjnych:

Dodatkowych informacji udzielają:

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkania za pomocą poniższego formularza on-line

W przypadku braku możliwości wypełnienie formularza online prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniai i przesłanie go na adres swb@pfrr.pl.

Spotkania informacyjne organizowane są w ramach projektu
„Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3
Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.