Zakończyliśmy rekrutację

Informujemy, że w dniu 10 marca 2017 o godzinie 16.00 zakończyliśmy rekrutację do projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski. Wpłynęły 92 formularze rekrutacyjne, w tym 52 formularze złożyły kobiety, 40 formularzy złożyli mężczyźni.

Ocena formularzy rekrutacyjnych

Rozpoczynamy I etap oceny formularzy rekrutacyjnych – weryfikację formalno-techniczną i ocenę merytoryczną. Następnie zaprosimy maksymalnie 75 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, do etapu drugiego, tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Czytaj dalej Zakończyliśmy rekrutację